Podział koparek

Published on

Jedną z maszyn budowlanych, która pojawia się na każdej budowie jest koparka. Jest ona przede wszystkim przeznaczona do robót ziemnych. Można je podzielić na dwie podstawowe grupy: na koparki, które pracują w cyklu przerywanym i koparki, które pracują w trybie ciągłym.

Pierwsza grupa pojawia się w poszczególnych etapach prac, które nie następują bezpośrednio po sobie. Często nazywane są koparkami jednonaczyniowymi przez wzgląd na to, że posiadają jedno naczynie urabiające. Są one najczęściej używanymi koparkami.

 

Koparki pracujące w trybie ciągłym w przeciwieństwie do poprzednich wykonują wszystkie etapy po sobie, bez ich przerywania. Posiadają naczynia urabiające, które są połączone zamkniętym łańcuchem albo ustawione na kole czerpakowym. W odróżnieniu od poprzednich, te nazywane są koparkami wielonaczyniowymi.

Biorąc pod uwagę osprzęt roboczy, koparki dzieli się na przedsiębierne, podsiębierne, zbierakowe i chwytakowe. Ciekawym rodzajem koparki jest koparka podwodna, dzięki której można eksploatować morskie złoża mineralne.

Comment on this post