Jak zabezpieczyć plac budowy?

Published on

Odpowiednie zabezpieczenie placu budowy jest jedną z najistotniejszych kwestii podczas realizacji prac budowlanych. Jest to szczególnie ważne kiedy wszystkie prace odbywają się blisko drogi lub innych budynków. Podstawą jest dobry nadzór nad budową. Nad prawidłowością wszystkich działań czuwa kierownik budowy. Działa on wspólnie z inwestorem, projektantem oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego. Kierownik budowy czuwa nad prawidłowością wszystkich etapów budowy. Sprawdza czy zachowane są wszystkie normy bezpieczeństwa oraz czy prace budowlane odbywają się prawidłowo i zgodnie z planem. Kierownik budowy rozdziela również konkretne zadania i wujaśnia wszystkie sporne kwestie.

Teren na, którym odbywają się prace musi być odpowiednio ogrodzony. Ogrodzenie musi wynosić 1,5 metra lub więcej. Powinno zostać wykonane z materiałów w pełni bezpiecznych dla użytkowników terenu. Jeśli nie możemy pozwolić sobie na stworzenie trwałego ogrodzenia należy teren oddzielić odpowiednią taśmą i postawić wyraźne, duże tablice ostrzegawcze. Odgrodzony musi być nie tylko teren na, którym odbywają się konkretne prace, ale także miejsce przechowywania materiałów potrzebnych do budowy i odpadów budowlanych. Istotne jest również wydzielenie miejsca na samochody oraz urządzenia używane podczas realizacji - na toalety oraz baraki socjalne. Dopiero jeżeli dopełnimy tych wszystkich kwestii możemy spokojnie zacząć budowę.

Comment on this post